Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione i czy naprawdę jest tak bardzo drogie?

Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione i czy naprawdę jest tak bardzo drogie?

Każdy, kto po raz pierwszy staje w obliczu zlecenia tłumaczenia i udaje się do biura tłumaczeń słyszy pytanie jakiego rodzaju tłumaczenie jest mu potrzebne. I tu pojawia się problem. Czy są jakieś konkretne rodzaje tłumaczeń, o których powinniśmy wiedzieć?

Niektóre tłumaczenia wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Określamy je mianem tłumaczeń poświadczonych, uwierzytelnionych, rzadziej używa się też sformułowania przysięgłych. Uwierzytelnienie jest wymagane w przypadku dokumentów, takich jak akty prawne, akty małżeństwa, akty urodzenia, akty notarialne, świadectwa, dyplomy, dowody rejestracyjne, zaświadczenia lekarskie czy zaświadczenia o niekaralności oraz inne, które należy okazać instytucjom np. urzędom czy sądom. Autentyczność tego typu dokumentów musi więc zostać formalnie potwierdzona.

Tłumaczenie uwierzytelnione wykonywane jest przez uprawnionego do tego tłumacza, wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych[1]. Oprócz widniejącej na tłumaczeniu pieczęci tłumacza, każdy tego typu dokument wpisany zostaje do specjalnego repertorium tłumacza przysięgłego, w którym tłumacz zaznacza, czy tłumaczenie wykonane zostało z dokumentu oryginalnego, czy tez z jego kopii.

Często klienci zastanawiają się, czy tłumaczenie zwykłe nie jest gorsze od uwierzytelnionego. Nie ma jakościowej różnicy pomiędzy tłumaczeniami! Dla każdego szanującego się tłumacza priorytetem jest rzetelne wykonanie powierzonego mu tłumaczenia.  Nie wszystkie dokumenty wymagają pieczęci tłumacza przysięgłego, dlatego nie ma potrzeby, aby uwierzytelniać wszystkie teksty. Oferty reklamowe, dokumenty firmowe czy przetargowe, wszelkie raporty i sprawozdania, to tylko część tekstów, które zwykle nie wymagają ingerencji tłumacza przysięgłego.

Pomiędzy tłumaczeniami zwykłymi a poświadczonymi jest jeszcze jedna znacząca różnica – w ilości znaków zawartych w stronie rozliczeniowej. Należy podkreślić, iż 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia nie jest równa stronie tekstu w formacie A4.

Na 1 stronę rozliczeniową tłumaczenia zwykłego składa się zwykle 1600 znaków ze spacją; wielkość strony rozliczeniowej tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków ze spacją. Ta forma rozliczenia opisana jest w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego[2] i ma wpływ na cenę usługi.

Koszt tłumaczenia jest także zależny od języka przekładu. Popularne języki, takie jak angielski czy niemiecki mają niższą stawkę za stronę rozliczeniową niż języki skandynawskie czy wschodnioazjatyckie. Związane jest to z ilością wyspecjalizowanych tłumaczy posługujących się danym rzadkim językiem oraz ich obłożeniem pracą. Dlatego też decydując się na zlecenie tłumaczenia musimy być świadomi, że cena za żądaną przez nas usługę będzie różnić się ze względu na rodzaj tłumaczenia (zwykłe lub poświadczone) oraz ze względu na język.