Kursy dla tłumaczy medycznych

SPECJALISTYCZNE WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Z ZAKRESU TŁUMACZEŃ MEDYCZNYCH

Termin: 19 – 20 lutego 2018

PROGRAM:

Szkolenie dwudniowe

Czas trwania zajęć:   10:00- 17:15

Temat:

Wstęp do badań klinicznych i statystyki w badaniach naukowych.

 • Schematy badań klinicznych
 • Dokumentacja badań klinicznych
 • Role poszczególnych osób pracujących w badaniach klinicznych
 • Metodologia badań naukowych (badania ilościowe i jakościowe)
 • Podstawowe metody analizy statystycznej wyników badania
 • Koncept EBM

W trakcie zajęć – tłumaczenie przykładowych dokumentów badań klinicznych oraz opisów ich wyników po analizie statystycznej.

UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA:

 • Uczestnik rozumie podstawowe koncepty związane z prowadzeniem badań klinicznych
 • Uczestnik zna podstawowe rodzaje i schematy badań klinicznych
 • Uczestnik zna nazwy i zakres podstawowych dokumentów związane z prowadzeniem badań klinicznych
 • Uczestnik zna podstawowe metody analizy statystycznej wyników badań
 • Uczestnik rozumie koncept EBM i podstawowe pojęcia z zakresu EBM
 • Uczestnik zna i potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy dotyczących terminologii medycznej

 Zapraszamy tłumaczy zainteresowanych przekładem medycznym, bez względu na poziom doświadczenia w dziedzinie.

 

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO:

700 PLN – zapisy i płatność  06.12.2017 – 07.12.2017

800 PLN – zapisy i płatność do 16.02.2018 

(ostateczny termin zapisów 16.02.2018)

 

Prowadzący:

Karolina Kalisz, BA (Hons), MSc, MBPsS

Wieloletni tłumacz medyczny pisemny i konferencyjny, magister psychologii (University of Sunderland) pracująca na część etatu w szpitalu psychiatrycznym. www.medical-interpreter.pl, www.medical-interpreter.blogspot.com

 

Opłata obejmuje materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

 

Termin ostateczny nadsyłania zgłoszeń i dokonywania płatności: 16.02.2018

Wpłaty prosimy przekazywać na konto:

IDEA BANK

83 1950 0001 2006 4829 3510 0002

Linguini Agnieszka Kreduszyńska-Kamionka

Sieradzka 7/103, 45-304 Opole

NIP: PL 626-256-11-45

 

W razie niemożności wzięcia udziału w Warsztatach potrącamy 50% wpłaconej kwoty.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń warsztaty nie odbędą się.

 

Linguini zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych w terminie najpóźniej do 7 dni przed datą szkolenia. Odwołanie szkolenia w tym terminie powoduje zwrot uiszczonych opłat.

 

Zajęcia odbędą się w Sali szkoleniowej przy Placu św. Sebastiana 3 w Opolu.

Na zajęcia należy zabrać komputer przenośny.

Zapraszamy, bo WARTO!