Podstawowe zwroty medyczne pochodzenia łacińskiego w tłumaczeniach medycznych języka niemieckiego

Podstawowe zwroty medyczne pochodzenia łacińskiego w tłumaczeniach medycznych języka niemieckiego

Podstawowe zwroty medyczne pochodzenia łacińskiego

Wiele podstawowych zwrotów medycznych składa się z członu głównego i końcówki, jak np. Dermatitis (derma/itis), oznaczające zapalenie skóry (Hautentzündung): dermat to człon główny oznaczający skórę (Haut), -itis to końcówka oznaczająca zapalenie (Entzündung).

Stąd:

Neuritis – Nervenentzündung

Gastritis – Magenentzündung

Enteritis – Darmentzündung

Nephritis – Nierenentzündung

Karditis – Herzentzündung

Są jednak wyjątki, jak Pneumonie (Lungenentzündung), ponieważ zwrot ten wyjątkowo nie posiada końcówki -itis, tym samym tworzy się go na podstawie zwrotu greckiego pneumonia.

Z kolei zwrot -ose (l.mn. -osis) to końcówka oznaczająca stan. Dermatose (dermat/ose) oznacza jakikolwiek stan skóry, przyjęło się jednak, że jest to określenie chorobowo zmienionej skóry. Stąd wszelkie zmiany skórne ujęte są pod pojęciem Dermatose.

Stąd:

Nephrosenieprawidłowy stan nerek, schorzenie nerekabnormer Zustand der Nieren

Psychose psychozaabnormer Zustand des Gemüts

Kolejną końcówką jest -al (końcówka przymiotnika) oznaczająca dotyczący czegoś, nawiązujący do czegoś, stąd dermal – dotyczący skóry (skórny), kardial – dotyczący serca (sercowy), pulmonal – dotyczący płuc (płucny).

Insuffizienz oznacza osłabienie lub też niewystarczającą funkcję narządów. Kardiale Insuffizienz to niewydolność sercowakardiopulmonale Insuffizienz to niewydolność sercowo-płucna.

Należy jednak pamiętać, że niemieckie określenie Mitralinsuffizienz (MI) oznacza niedomykalność zastawki mitralnej. Zasada ta dotyczy wszystkich zastawek, o czym mowa była w naszym kursie kardiologicznym.

My/o oznacza mięsień (gr. mys (myo) = mysz), Myokard to mięsień sercowy. Z kolei Myokardiopathie lub Kardiomyopathie to choroba mięśnia sercowego. Jej skutkiem może być osłabienie mięśnia sercowego. Stąd zapalenie mięśnia sercowego to Myokarditis zmiany mięśnia sercowego to Myokardose.

Końcówka -om oznacza nowotwór. Myome to niezłośliwe nowotwory mięśni, tzw. mięśniaki. Myome w macicy mogą powodować nasilone i wydłużone krwawienia miesięczne. Nowotwory mogą pochodzić od naczyń krwionośnych oraz limfatycznych. Lymph/o odnosi się do układu limfatycznego. Zatem Lymphangiom to łagodne naczyniaki limfatyczne, a Hämangiom to niezłośliwe naczyniaki. Häm/o obok hämat/o jest określeniem krwi. Jeśli u pacjenta występują liczne nowotwory naczyń krwionośnych, mowa o Hämangiomatose, choroby krwi związane z nieprawidłowościami w składzie krwi lub w działaniu układu krwiotwórczego to Hämopathie. Gefäßkrankheiten to Angiopathie.

Skróty -isch oraz -al. To końcówki przymiotnika, stąd:

neural dotyczy nerwów

neuritisch – dotyczy zapalenia nerwów

neurotisch – dotyczy zaburzeń zdrowia psychicznego

Z kolei końcówka alg/o oznacza ból, w słownictwie medycznym końcówka -algie stosowana jest do określenia bólu narządowego. Stąd Gastralgie to określenie bólu żołądka. Jeżeli słowo kończy się samogłoską, w wyrazie następującym opuszczamy „o”, stąd mówimy o Gastralgie a nie Gastroalgie.

Stąd:

Neuralgie – bóle nerwów

Kardialgie – bóle okolicy serca

Nephralgie – ból nerek

Poniżej przedstawiamy tabelę zwrotów do powtórek oraz ćwiczeń:

-itis
Duodenitis
Chondritis
Lymphadenitis
Myositis
-al
extrakranial
extrarenal
infrasternal
intrarenal
kortikal
mitral    
-ose
Duodenalstenose
Karotisstenose
Thrombozytose
Derm/o
Kardi/o
My/o -om

Leave a reply

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zamknij