Tłumaczenia

LINGUINI  jest specjalistycznym biurem tłumaczeń oferującym tłumaczenia tekstów w językach europejskich i pozaeuropejskich.

 

W zakresie tłumaczeń pisemnych biuro tłumaczeń Linguini oferuje tłumaczenia zwykłe oraz uwierzytelnione.

Nasza oferta obejmuje m.in. tłumaczenia:

 • tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) dokumentów, takich jak:

dokumenty samochodowe, faktury i rachunki, umowy kupna-sprzedaży, odpis skrócony aktu urodzenia, odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis zupełny aktu małżeństwa, akt zgonu, wyroki rozwodowe, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenie nadania NIP, REGON, wpis KRS, poświadczenie zameldowania, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy, świadectwo szkolne, dyplom, suplement do dyplomu itp.;

 • tłumaczenia tekstów i materiałów handlowych;
 • tłumaczenia materiałów szkoleniowych;
 • tłumaczenia materiałów promocyjnych i reklamowych;
 • tłumaczenia tekstów popularno-naukowych;
 • tłumaczenia instrukcji obsługi urządzeń, systemów, instalacji;
 • tłumaczenia oprogramowania;
 • tłumaczenia patentów, kart charakterystyk materiałów niebezpiecznych;
 • tłumaczenia dokumentacji medycznej (wyniki badań, dokumentacja medyczna, historia choroby).

W zakresie tłumaczeń medycznych biuro tłumaczeń Linguini oferuje tłumaczenia:

 • tłumaczenia opisów leków;
 • tłumaczenia zaświadczeń o stanie zdrowia;
 • tłumaczenia wypisów ze szpitala;
 • tłumaczenia badań klinicznych;
 • tłumaczenia recept;
 • tłumaczenia materiałów szkoleniowych dla pracowników firm medycznych, lekarzy;
 • tłumaczenia świadectw lekarskich;
 • tłumaczenia prezentacji, szkoleń, profilaktyki, konferencji naukowych.

Wybrane obszary tłumaczeń:

Tłumaczenia dokumentów medycznych, artykułów naukowych i popularnonaukowych (m.in. z zakresu farmacji, chirurgii,  anestezjologii, psychiatrii, okulistyki, neurologii, onkologii, pediatrii, hematologii, diabetologii, epidemiologii, kardiochirurgii, kardiologiineurologii, urologii, radioterapii, położnictwa, onkologii, alergologii, radioterapii, ortopedii, reumatologii), a także artykułów dla lekarzy dotycząceych farmakologii, toksykologii, medycyny niekonwencjonalnej, naturalnej, homeopatii, radiestezji, na sympozja, seminaria, konferencje, spotkania, ystąpienia symultaniczne, przekłady na żywo itp.

Instrukcje sprzętu rehabilitacyjnego (bieżnie, stoły do masażu, wanny z hydromasażem, podnośniki, wózki), profilaktyka, instrukcje obsługi sprzętu laboratoryjnego (np. wirówki laboratoryjne, łaźnie, suszarki, myjki ultradźwiękowe, sterylizatory, autoklawy, wagi laboratoryjne, mikroskopy), opisy i instrukcje testów diagnostycznych (np. ciążowe, serologiczne, mikrobiologiczne) Informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego z badania lub konsultacji (opisy wykonywanych czynności lekarskich, pielęgniarskich, rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu, zalecenia, informacje o wydanych orzeczeniach, zaświadczeniach lekarskich), informacje dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych, dokumentacji elektronicznej, deklaracje zgodności wyrobów medycznych, wypisy medyczne pacjentów, foldery reklamowe i katalogi sprzętu medycznego, materiały marketingowe, medycyna estetyczna, zabiegi odmładzające, chirurgia plastyczna, operacje plastyczne, tłumaczenia na żywo itp.

Ulotki preparatów weterynaryjnych (pasze, premiksy, dodatki dietetyczne), sprzęt i materiały weterynaryjne, badania profilaktyczne (wyposażenie klinik weterynaryjnych) dla wterynarzy, ulotki substancji i preparatów chemicznych (tworzywa sztuczne, środki czystości, farby, lakiery, recepty).

Tłumaczenia charakterystyki produktów leczniczych SPC, ulotki dla pacjenta, etykiety leków i sprzętu medycznego, instrukcje obsługi aparatury medycznej (np. defibrylatory, ultrasonografy, pompy infuzyjne, spirometry, ssaki medyczne, kardiomonitory, aparaty EKG), dokumentacje badań klinicznych (informacje dla pacjenta, dzienniczki pacjenta, formularze świadomej zgody, medycyna naturalna, wnioski do CEBK, protokoły z badań), karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS);

 

W zakresie tłumaczeń ustnych biuro tłumaczeń Linguini oferuje tłumaczenia konsekutywne oraz symultaniczne.

Oferujemy również wsparcie językowe podczas wyjazdów biznesowych, negocjacji handlowych i innych spotkań okolicznościowych.

 

Tłumaczenia symultaniczne – ustne tłumaczenie ze słuchu, w którym komunikat w języku docelowym powstaje niemal równocześnie z komunikatem wyjściowym. Najczęściej wykonywane podczas konferencji prasowych lub branżowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów łączności i nagłośnienia.

Tłumaczenie szeptane – tłumaczenie symultaniczne w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą bez wykorzystania urządzeń technicznych. Wykonywane zazwyczaj podczas spotkań biznesowych o mniejszej liczbie uczestników.

Tłumaczenie konsekutywne – tłumaczenie ustne, podczas którego tłumacz tłumaczy wypowiedź mówcy fragment po fragmencie, dostosowując się do tempa nadanego przez mówcę. Ten rodzaj tłumaczenia ustnego najczęściej stosowany jest podczas międzynarodowych spotkań politycznych, handlowych i dyplomatycznych.