Tłumacz przysięgły w Opolu

PRZEJDŹ DO FORMULARZA WYCENY

tłumaczenia przysięgłe

Istnieją określone sytuacje, w których tłumaczenie wymaga uwierzytelnienia przez tłumacza posiadającego uprawnienia tłumacza przysięgłego, aby mieć taką samą moc prawną, jak oryginalny dokument. W praktyce najczęściej uwierzytelnia się więc wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe, jak np. akty prawne, akty małżeństwa, akty urodzenia, akty notarialne, zaświadczenia o niekaralności, dowody rejestracyjne, dowody osobiste, umowy, pełnomocnictwa, dyplomy i świadectwa, dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu, zaświadczenia lekarskie czy inne dokumenty, których autentyczność musi być potwierdzona formalnie. Wieloletnia współpraca z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi w Opolu i całej Polsce sprawia, że możemy zaoferować Państwu wykonywanie oraz uwierzytelnianie tłumaczeń z zachowaniem najwyższych standardów jakości i dogodnych terminów realizacji. 

Czym są tłumaczenia przysięgłe/uwierzytelnione?

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) to takie tłumaczenia, które zostały wykonane przez tłumaczy posiadających odpowiednie uprawnienia i wpisanych do rejestru tłumaczy przysięgłych. W celu poświadczania wykonanych przez siebie tłumaczeń oraz odpisów dokumentów każdy tłumacz przysięgły dysponuje okrągłą pieczęcią imienną, na której oprócz imienia i nazwiska oraz numeru na liście tłumaczy określony jest także język, w jakim dany tłumacz posiada uprawnienia do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. 

Każdy dokument poświadczany przez tłumacza zostaje wpisany do jego indywidualnego repertorium z adnotacją, czy został wykonany z oryginału, czy z kopii (odpisu). Różnica ta jest o tyle istotna, że w niektórych urzędach nie są honorowane tłumaczenia uwierzytelnione wykonane z kopii (czyli np. ze skanu), a jedynie te, które zostały sporządzona w oparciu o dokument oryginalny. Z tego względu warto zorientować się już wcześniej, przed złożeniem zlecenia na tłumaczenie, czy dany rodzaj tłumaczenia przysięgłego będzie w konkretnym urzędzie czy instytucji ważny. 

Doświadczeni tłumacze przysięgli

Odpowiednia wiedza oraz doskonała znajomość języka źródłowego oraz docelowego to w przypadku tłumaczeń przysięgłych absolutne minimum, ponieważ tłumacze przysięgli biorą pełną odpowiedzialność prawną za wykonane tłumaczenie. W praktyce oznacza to, że jeśli tłumaczenie zawiera jakiekolwiek błędy, odpowiedzialność cywilną za ewentualne straty poniesione przez klienta ponosi tłumacz.

Z tego względu nasze biuro współpracuje wyłącznie z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi – pozwala to nam terminowo dostarczać Państwu najwyższej jakości usługi i zagwarantować całkowitą poprawność wykonywanych translacji. Każdy z naszych tłumaczy przysięgłych posiada bogatą, specjalistyczną wiedzę oraz kwalifikacje językowe, co przekłada się na precyzyjne i rzetelne przekłady uwierzytelnione. 

tłumaczenia dokumentów

Tłumaczymy z języka angielskiego, niemieckiego i innych

W naszym biurze w Opolu wykonujemy tłumaczenia przysięgłe z wielu języków europejskich na polski oraz z polskiego na liczne języki obce. Dzięki współpracy z wieloma podwykonawcami nasz zakres specjalizacji językowej jest niezwykle szeroki – do grona naszych partnerów w Opolu należą m.in. tłumacze przysięgli języka ukraińskiego, tłumacze języka niemieckiego, angielskiego i wielu innych języków europejskich. 

Współpracujemy również z licznymi tłumaczami przysięgłymi na terenie całej Polski, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać tłumaczenia dowolnego rodzaju dokumentów urzędowych czy prawnych, które wymagają uwierzytelnienia przez uprawnionego tłumacza. Niezależnie od typu tłumaczonego dokumentu przywiązujemy ogromną wagę do poprawności językowej, więc każde tłumaczenie jest weryfikowane nie tylko pod kątem jego precyzji i zgodności merytorycznej, ale również poprawności językowej, stylistycznej, gramatycznej i ortograficznej. 

Zobacz też nasze biuro tłumaczeń online

PRZEJDŹ DO FORMULARZA WYCENY

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, napisz do nas. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Imię i nazwisko *

Telefon

E-mail

Treść wiadomości *

Indywidualna wycena tłumaczenia

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego określa jasno, iż wielkość strony rozliczeniowej dla tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków ze spacjami. Jest to standardowa jednostka rozliczeniowa, stosowana przy określaniu ceny za każde tłumaczenie przysięgłe. Wychodząc jednak naprzeciw Państwa sugestiom oraz oczekiwaniom oferujemy możliwość dokonania bezpłatnej wyceny tłumaczenia przysięgłego w Opolu po przesłaniu źródłowego dokumentu drogą elektroniczną. 

W każdym przypadku wycena dokonywana jest indywidualnie w zależności od wielkości tłumaczenia i jego stopnia skomplikowania. Na ostateczny koszt translacji wpływa również sam język przekładu – tłumacz przysięgły języka angielskiego w Opolu wyceni swoją pracę niżej, niż tłumacz zajmujący się językami skandynawskimi, azjatyckimi czy afrykańskimi. Warto także brać pod uwagę fakt, iż tłumaczy specjalizujących się w rzadkich językach jest niewielu, co również może wpływać na cenę tłumaczenia w sytuacji, gdy dla zleceniodawcy liczy się czas, a dany tłumacz ma aktualnie wiele zleceń. 

Szybkie terminy realizacji

Dzięki współpracy z wieloma specjalistami jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu szybkie terminy realizacji zleceń nawet w przypadkach, gdy do przetłumaczenia jest wiele dokumentów, a czas na wykonanie translacji jest krótki. W szczególnych przypadkach oferujemy również tłumaczenia w trybie ekspresowym, w każdym przypadku gwarantując rzetelność i precyzję wykonanego przekładu. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z nami – chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!