DIFFICULT WORDS – CZYLI CO NAM SPRAWIA TRUDNOŚĆ W TŁUMACZENIACH POLSKO-ANGIELSKICH? Jak prawidłowo tłumaczyć czasownik “badać”?

DIFFICULT WORDS – CZYLI CO NAM SPRAWIA TRUDNOŚĆ W TŁUMACZENIACH POLSKO-ANGIELSKICH? Jak prawidłowo tłumaczyć czasownik “badać”?

Dzięki długoletniej praktyce translatorskiej i dydaktycznej uznanych tłumaczy, którzy skłonni są podzielić się swoim doświadczeniem powstają liczne prace naukowe, które na celu mają ułatwić wykonywanie pracy początkującemu tłumaczowi. Słowniczek wyrazów najtrudniejszych do przetłumaczenia na język angielski z perspektywy leksykologa i tłumacza – Ch. D. Kozłowskiej, zawiera alfabetyczny spis subiektywnie wybranych fraz i wyrazów w języku polskim wraz z ich angielskimi odpowiednikami oraz prezentuje ich użycie w konkretnych zdaniach – po zdaniach w języku polskim następują przykładowe tłumaczenia angielskie.

Autorka wyjaśnia przyczyny użycia danych fraz i słów w konkretnych tłumaczeniach mając na uwadze gramatyczne uwarunkowania obowiązujące w obu językach, czy użycie idiomów.
W serii kolejnych artykułów zaprezentowane zostaną w kolejności alfabetycznej wyrazy i frazy, których przekład na język angielski może być problematyczny. Seria artykułów przeznaczona jest dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie średnim i zaawansowanym oraz tłumaczom języka angielskiego.

Jak prawidłowo tłumaczyć słowo badanie?

Czasownik badać w języku polskim może być użyty w wielu różnych sytuacjach. Łączy się z wieloma rzeczownikami, a co za tym idzie jego znaczenie może się różnic, co wpływa na trudność odnalezienia odpowiednika w języku angielskim. Zestawienie czasownika badać z konkretnym rzeczownikiem determinuje to, jak wyraz badać zostanie przetłumaczony na język obcy. Mnogość możliwości w języku angielskim została podana w poniższych przykładach:

badać efekty czegoś study, analyse, carry out research on, check, do research on, examine, test the effects of sth

badać hipotezę – test a hypothesis badać nowy lek – test a new drug badać nowy materiał – test a new material

badać możliwościexplore, examine, go into, inquire into, investigate, review, sound out, study, try to find out the possibilities

badać okolicznościlook into, examine, inquire into, investigate the circumstances

badać pacjentaexamine a patient badać preparat – test a preparation

badać problemwork on (esp. a scientific problem), go into, investigate, study, examine a problem

badać przyczyny czegośexamine, go into, investigate, probe, try to find out the causes of (reasons for) of sth.

badać przeszłość jakiejś osobyinvestigate, look into sb’s past

badać opinię publicznąsurvey, sound out public opinion

 badać reakcjetest, check, monitor, observe, study reactions

badać ryneksurvey, sound out, study, carry out a survey of the market, do market research

badać sprawę (affair, case, matter) – inquire into an affair, go into an affair, investigate a case, look into a matter, inquiry into a matter

badać świadkaexamine, question a witness badać sytuację – study, investigate, look into, think about the situation

badać teoriętest a theory

badać teren – (here we should also know the subject of the verb): a geologist will survey (= map) the area, the geologist may explore the area for mineral resources; during military operations a patrol may be sent out to reconnoitre the area

badać właściwości (np. nowego materiału) – test the properties of…

badać zbrodnięinvestigate a crime

badać zjawiskostudy, examine a phenomenon

Czasownik “badać” wraz z rzeczownikami opisującymi ich przedmiot

Istnieje możliwość wyodrębnienia listy czasowników w języku angielskim oznaczających polskie badać wraz z rzeczownikami opisującymi ich przedmiot:

carry out / do / research on – a scientific problem, the causes / effects of sth

examine – a patient, the reasons for sth, the circumstances

explore – an area, possibilities

go into – an affair, a matter, the question of sth, the causes of sth, the reasons for sth, a problem (all kinds)

inquire into – an affair, a case, a matter, the circumstances, the possibilities of sth

investigate – the causes of sth, the reasons for sth, a crime, the circumstances of sth, a person’s past, the possibilities of sth, a problem (research topic), a situation

observe – sb’s reactions to sth

question – a witness

sound out – the market, the possibilities of sth, public opinion, sb’s opinion, sb’s views on sth

study – a problem (all kinds), the causes of sth, the effects of sth, the market, a phenomenon, the possibilities of sth, sb’s reactions, the reasons for sth, a situation

survey – an area, the market, public opinion

test – a new drug, a new material, a new preparation, a hypothesis, a theory, reactions

try to find out – the causes of sth, the reason for sth, the possibilities of sth

work on – a scientific problem

Jeżeli uważasz, że nasz artykuł może komuś pomóc, będzie nam miło jeśli go udostępnisz!

Źródło: Kozłowska Douglas Christian: Difficult words in Polish-English translation. Wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski, Warszawa 2008.

Comments are closed.