DIFFICULT WORDS – CZYLI CO NAM SPRAWIA TRUDNOŚĆ W TŁUMACZENIACH POLSKO-ANGIELSKICH? JAK PRAWIDŁOWO TŁUMACZYĆ ZWROTY „BUDOWNICTWO” I „BAZA”?

DIFFICULT WORDS – CZYLI CO NAM SPRAWIA TRUDNOŚĆ W TŁUMACZENIACH POLSKO-ANGIELSKICH? JAK PRAWIDŁOWO TŁUMACZYĆ ZWROTY „BUDOWNICTWO” I „BAZA”?

Dzięki długoletniej praktyce translatorskiej i dydaktycznej uznanych tłumaczy, którzy skłonni są podzielić się swoim doświadczeniem powstają liczne prace naukowe, które na celu mają ułatwić wykonywanie pracy początkującemu tłumaczowi. Słowniczek wyrazów najtrudniejszych do przetłumaczenia na język angielski z perspektywy leksykologa i tłumacza – Ch. D. Kozłowskiej, zawiera alfabetyczny spis subiektywnie wybranych fraz i wyrazów w języku polskim wraz z ich angielskimi odpowiednikami oraz prezentuje ich użycie w konkretnych zdaniach – po zdaniach w języku polskim następują przykładowe tłumaczenia angielskie.

Autorka wyjaśnia przyczyny użycia danych fraz i słów w konkretnych tłumaczeniach mając na uwadze gramatyczne uwarunkowania obowiązujące w obu językach, czy użycie idiomów.
W serii kolejnych artykułów zaprezentowane zostaną w kolejności alfabetycznej wyrazy i frazy, których przekład na język angielski może być problematyczny. Seria artykułów przeznaczona jest dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie średnim i zaawansowanym oraz tłumaczy języka angielskiego.

JAK PRAWIDŁOWO TŁUMACZYĆ SŁOWO BAZA?

Baza to wyraz, którego tłumaczenie będzie zależało od kontekstu, co prezentują poniższe zdania.

Tłumaczenia specjalistyczne

Baza oznaczająca miejsce, w którym gromadzone są rzeczy:

a)           Baza autobusowa, tramwajowa, itd.

1.            Po godzinie jedenastej autobusy wracają do bazy.

–              After eleven, the buses go back to their depots.

b)           Baza okrętów wojennych

2.            Aby dostać się do bazy marynarki wojennej, trzeba mieć przepustkę.

–              You have to have a pass to be able to get into a naval base.

c)            Baza dla samolotów wojskowych

3.            Trzy samoloty myśliwskie nie wróciły do bazy.

–              Three fighters failed to return to base.

4.            Wszystkie bazy lotnicze w Wielkiej Brytanii zostały postawione w stan gotowości.

–              All the RAF bases were put on alert.

Baza oznaczająca punkt startowy:

5.            Alpiniści założyli bazę na wysokości 3 tys. m.

–              The climbers set up their base camp at an altitude of 3,000 metres.

Baza w sensie przenośnym:

6.            Musimy rozwijać krajową bazę surowcową.

–     We must develop our own supplies / resources of raw materials.

W zależności od kontekstu, możliwe tłumaczenia bazy to: depot, (naval) base, base, base camp, supplies, resources.

Baza oznacza również dolną część obiektu, np.

7.            W Londynie gołębie strasznie brudzą bazę pomnika Nelsona.

–              In London the pigeons make an awful mess of the base of Nelson’s Column.

JAK PRAWIDŁOWO TŁUMACZYĆ SŁOWO BUDOWNICTWO?

Polskie słowo budownictwo ma kilka różnych znaczeń, jak można wywnioskować z poniższych przykładów. Może oznaczać branżę budowlaną lub handel budowlany:

Dzisiejsze czasy są trudne dla budownictwa:

–              The building industry / building trade is going through hard times at present.

Szukam mieszkania do wynajęcia w starym budownictwie.

–              Wanted – Flat to let in pre-war building (indicating type of building wanted).

Nasza firma otrzymała 2000 m kw. z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe.

–              Our firm has acquired 2,000 sq m of land for housing development.

Niektóre terminy odnoszą się do rodzaju budynku, np.

budownictwo przemysłoweindustrial building or industrial construction,

budownictwo mostówbridge building.

Inne określenia związane są z wyglądem budynków, typem architektury, rodzajem konstrukcji, np.

niskie budownictwolow-rise buildings, budownictwo wysokie – high-rise buildings, budownictwo monumentalnemonumental buildings.

Należy zauważyć, że znaczenie building w języku angielskim zależy po części od obecności lub braku rodzajnika określonego, tzn. gdy poprzedzony jest the lub a, building zazwyczaj oznacza gmach; building niepoprzedzony żadnym rodzajnikiem jest rzeczownikiem werbalnym, wskazującym na czynność budowania, np.

Building is very tiring work.

The building we are erecting is going to be a very tall one.

Źródło: Kozłowska Douglas Christian: Difficult words in Polish-English translation. Wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski, Warszawa 2008.

Comments are closed.

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zamknij