OPISY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W MEDYCYNIE – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ – CZĘŚĆ 2

OPISY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W MEDYCYNIE – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ – CZĘŚĆ 2

TŁUMACZENIA OPISÓW BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W MEDYCYNIE

W kolejnej części poświęconej tłumaczeniom badań diagnostycznych w medycynie pod względem części mowy skupimy się na przedstawieniu pewnych utartych pojęć, wyrażeń, często występujących w medycznej dokumentacji.   

WYRAŻENIA PRZYIMKOWE

Utarte wyrażenia przyimkowe, które często spotkać można w dokumentacji medycznej także mogą stanowić problem w tłumaczeniu. Znaczenie wyrażeń w tej konkretnej dziedzinie, jaką jest medycyna odbiegać może od intuicyjnie pojmowanego rozumienia. Wykonując tłumaczenie na język angielski odnalezienie odpowiednich ekwiwalentów może nie być tak oczywiste.  We wspomnianym wcześniej korpusie autor artykułu odnalazł kilka ciekawych, często używanych wyrażeń, które przytoczył wraz z przykładami i najlepszymi angielskimi ekwiwalentami.

                W zakresie – odnosi się do konkretnego narządu, oznacza, że w jego obrębie coś zaczęło się dziać: wątroba powiększona w zakresie lewego płata – the liver has an enlarged left lobe; w tłumaczeniu można więc pominąć polskie wyrażenie z zachowaniem sensu.

                W rzucie – odnosi się do badania obrazowego, które odwzorowuje struktury ciała pacjenta na dwa wymiary obrazu na kliszy czy ekranie. Za najlepszy angielski odpowiednik przyjąć można wyrażenie: in the projection of…; inaczej jednak należy tłumaczyć to wyrażenie spotykane w opisach bezpośredniego badania pacjenta, wtedy najlepsze okaże się użycie: region/area np.: bolesność w rzucie pęcherzyka żółciowego – tenderness in the gallbladder area/region.

Zmiana o charakterze… – w tłumaczeniu tego typu sformułowania, po którym zawsze występuje przymiotnik określający rodzaj zmiany: włóknisty, łagodny, neo, meta; można pominąć sformułowania i użyć odpowiedniego przymiotnika: fibrotic, neoplastic, benign, metastatic lesion. Ważnym elementem, na który zwraca uwagę autor jest brak występowania w języku angielskim skrótów neo (oznaczający nowotwór) i meta (przerzut). Z przymiotnikiem zmieniony często występuje określenie patologicznie – …of abnormal appearance, appearing abnormal;

                Opis wyników badań – w obrazieodnosi się do opisu nieprawidłowości wynikających z badań diagnostycznych. Użycie tego sformułowania stanowi swego rodzaju asekuracje dla osoby opisującej wyniki. Jak tłumaczyć wyrażenie w rzucie na język angielski z zachowaniem sensu? W języku angielskim w opisie badań rzadko występuje ten rodzaj asekuracji w opisie badań. Przykładowe zdania można tłumaczyć: w obrazie wnęk i śródpiersia struktur patologicznych nie uwidoczniono – no pathological structures are revealed in the hili and mediastinum; węzły chłonne bez cech patologii w obrazie CT – X apears normal/intact (on CT);

Do częstych wyrażeń asekuracyjnych, jak określa je autor w polskiej dokumentacji zaliczyć można następujące sformułowania/wyrazy: o cechach/z cechami – showing evidence of; przysłówkiem, sugerującym stopień przekonania o prawdziwości danego stwierdzenia w języku polskim tego typu dokumentach jest najpewniej- (most) probably; innym wyrazem jest widoczny – visible; czasownik odpowiadać można przetłumaczyć na kilka sposobów is consistent/compatible with/corresponds to…

                Po raz kolejny przekonać się możemy jak ważna jest dobra znajomość języka obcego, ale też samej terminologii medycznej w języku ojczystym. Tłumacz musi być niezwykle skupiony i uważny wykonując tłumaczenie dokumentacji medycznej i zwracać uwagę nawet na najmniejsze detale. Okazuje się, że to jakiej części mowy użyjemy w tłumaczeniu ma ogromne znaczenie, a ekwiwalenty w języku obcym mogą bardzo różnić się także pod względem budowy.

Źródło: Mariusz Górnicz: Tłumaczenie opisów badań diagnostycznych w medycynie

Więcej informacji o tłumaczeniach karty informacyjnej leczenia szpitalnego znajdziesz również w naszych szkoleniach dla tłumaczy medycznych: TUTAJ