Książki, publikacje, studia i szkolenia dla osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego

Książki, publikacje, studia i szkolenia dla osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego

Czy chociaż raz w życiu pojawiło się w Twojej głowie jedno z poniższych pytań?

 • Jak zostać tłumaczem przysięgłym?
 • Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego?
 • Jakie książki i słowniki przeczytać, aby przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego?
 • Czy istnieje spis zagadnień do egzaminu na tłumacza przysięgłego?
 • Jak się uczyć do egzaminu na tłumacza przysięgłego?
 • Czy istnieje lista lektur, które należy przeczytać przed egzaminem na tłumacza przysięgłego?
 • Czy do egzaminu na tłumacza przysięgłego można przygotować się samodzielnie?
 • Gdzie szukać informacji na temat egzaminu na tłumacza przysięgłego?
 • Jakie studia i kursy skończyć, aby zostać tłumaczem przysięgłym?
 • Gdzie znajdę w Internecie osoby, które jak ja uczą się do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Czy kiedykolwiek wpisałaś/-eś w wyszukiwarkę Google powyższe frazy?

Czy Twoim marzeniem jest rozwój, którego zwieńczeniem będzie uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego?

Jeżeli odpowiedziałaś/-es twierdząco na jedno z poniższych  pytań, to ten artykuł jest dla Ciebie. Przeczytaj go do końca  i skorzystaj z informacji, które dla Ciebie zgromadziłam. Przedstawiam uczelnie, na których studiowałam osobiście. Szkolenia, w których wzięłam udział. Książki, które przeczytałam. Stowarzyszenia, do których należę. Organizacje i firmy, które moim zdaniem są warte uwagi i oferują wartościowe produkty.

Przygotowując tę „pigułkę wiedzy” kierowałam się moim subiektywnym wyborem, doświadczeniem i jakością oferowanej wiedzy.

Mam nadzieję, że tym artykułem pomogę Ci w przygodzie, którą jest zdobywanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Jak uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • zna język polski;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła studia wyższe;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu. 

Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 127) „Przewodniczący Komisji wyznacza termin egzaminu w zależności od liczby złożonych przez kandydatów wniosków, z tym że egzamin nie może rozpocząć się później niż w terminie roku od dnia złożenia wniosku przez kandydata”.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – TUTAJ

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można również odnaleźć wykaz literatury pomocnej dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych różnych języków obcych:

Listę tę można znaleźć – TUTAJ

Lista ta nie wyczerpuje wszystkich cennych publikacji, po które należy i warto sięgnąć przygotowując się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Poniżej przedstawiam subiektywny spis lektur, z którym można dokładnie się zapoznać rozpoczynając przygotowania do nauki przed przystąpieniem do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Publikacje te znajdą również zastosowanie w codziennej pracy tłumaczy, którzy nie planują zdobywania uprawnień tłumacza przysięgłego, natomiast w swojej pracy mają do czynienia z tekstami prawniczymi.

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Czy do egzaminu na tłumacza przysięgłego można przygotować się samodzielnie?

Jakie studia i kursy skończyć, aby zostać tłumaczem przysięgłym?

Rozważając przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy mieć świadomość, że nie będzie to proste, natomiast może być to przyjemny i rozwijający proces. Wszystko zależy przede wszystkim od naszego nastawienia, czasu, który planujemy przeznaczyć na naukę i przygotowania do egzaminu.

Proces ten może być bardzo twórczym i radosnym okresem w naszej karierze zawodowej, zwłaszcza u osób, które lubią się uczyć i odkrywać „nowe”. Będzie to wyboista ścieżka, czasami trudna do pokonania. Na końcu czeka na Ciebie nagroda w postaci upragnionych uprawnień, a jeżeli Twoje pierwsze podejście do egzaminu skończy się niepowodzeniem, to należy pamiętać, że zdobytej wiedzy i umiejętności nikt Ci nie zabierze. Z pewnością wykorzystasz ją w codziennej pracy i tłumaczeniach.

Czy do egzaminu na tłumacza przysięgłego można przygotować się samodzielnie? Oczywiście! Można. Tylko po co wyważać drzwi, które zostały otwarte przez innych.

Poniżej znajdziesz spis wybranych placówek i szkoleń.

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego Uniwersytetu Wrocławskiego – Język w przekładzie poświadczonym – więcej informacji

Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu – więcej informacji

Podyplomowe Studia Przekładu, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – więcej informacji

Podyplomowe Studia Przekładu na Uniwersytecie Warszawskim, Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) – więcej informacji

Szkolenia przygotowujące do zawodu tłumacza przysięgłego oraz szkolenia dla tłumaczy przysięgłych organizowane przez stowarzyszenia, fundacje lub inne jednostki

Rozpoczynając przygodę związaną z przygotowaniami nie sposób zapomnieć o stowarzyszeniach, organizacjach i firmach regularnie oferujących szkolenia dla tłumaczy. Oto niektóre z nich, które naszym zdaniem zasługują na uwagę.

Szkolenia Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych I Specjalistycznych TEPIS – na ich stronie internetowej można znaleźć aktualną ofertę szkoleń. Warto również dołączyć do grona członków towarzystwa – więcej informacji

Kurs mentorski Pani Renaty Świgońskiej przygotowujący do egzaminu zawodowego na tłumacza przysięgłego. Pani Renata jest prawnikiem, tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i języka niemieckiego. Od lat przygotowuje swoich podopiecznych do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Niesamowita osoba o ogromnej wiedzy z pasją prowadząca przyszłych adeptów sztuki translatorskiej – więcej informacji

Intensywny kurs tłumaczeń prawniczych prowadzony przez biuro tłumaczeń Diuna – więcej informacji

Legal English Expert – Szkoła Prawniczego Przekładu Angielskiego i Przekładu Prawniczego – szkolenia i książki, które wyszły spod ręki Anny Młodawskiej są z pewnością warte uwagi osób myślących o karierze w zawodzie tłumacza przysięgłego – więcej informacji

W bogatej ofercie szkoły dla tłumaczy Textem znajdziesz szereg szkoleń pomagających tłumaczom przygotowującym się do zawodu tłumacza przysięgłego. Ogromny zainteresowaniem cieszy się szkolenie Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych oraz Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego. Textem regularnie przygotowuje ciekawe treści dla tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniach prawniczych  – więcej informacji

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy oferuje różnorodne szkolenia dla tłumaczy, zarówno osób przygotowujących się do zawodu tłumacza przysięgłego, jak i tłumaczy innych języków specjalizujących się w innych dziedzinach tłumaczeń – więcej informacji

Pisząc o szkoleniach dla tłumaczy przygotowujących się do zawodu tłumacza przysięgłego i specjalizujących się w innych dziedzinach tłumaczeniowych nie można pominąć Fundacji FreeLING – oferującej szkolenia przede wszystkim dla tłumaczy języka niderlandzkiego. Fundacja oferuje również jedno lub dwudniowe szkolenia dla tłumaczy innych języków – więcej informacji

Dla osób rozpoczynających przygodę z tłumaczeniami prawniczymi warte wspomnienia są kursy oferowane przez Legalese Tłumaczenia prawnicze & Kursy specjalistyczne Piotr Gusta – więcej informacji

Jakie książki i słowniki przeczytać, aby przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Czy istnieje lista lektur, które należy przeczytać przed egzaminem na tłumacza przysięgłego?

Osoby przygotowujące się do egzaminu na tłumacza przysięgłego mogą skorzystać z bogatej oferty książek i publikacji. Poniżej przedstawiam lektury, po które warto sięgnąć przygotowując się do egzaminu.

 • Kodeks Zawodowy Tłumacza Przysięgłego autorstwa PT TEPIS – znajdziesz go TUTAJ
 • Marek Kuźniak, 2013, Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa, Wydawnictwo CH. Beck, ISBN: 978-83-255-4957-2
 • Jan Gościński, 2019, Egzamin na tłumacza przysięgłego, Angielskie orzeczenia w sprawach karnych, Wydawnictwo CH. Beck, 978-83-8158-133-2
 • Marek Kuźniak, Jan Gościński, 2020, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski, Wydawnictwo CH. Beck, ISBN: 978-83-8198-734-9
 • Artur Dariusz Kubacki, 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-3820-2
 • Anna Konieczna – Purchała, 2015, Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. Język angielski, ISBN: 978-83-255-7958-6
 • Leszek Berezowski, 2012, Jak czytać, rozumieć i przekładać polskie umowy na angielski? Wydawnictwo CH. Beck, 978-83-8198-795-0
 • Leszek Berezowski, 2018, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Wydawnictwo CH. Beck, 978-83-255-9976-8
 • Leszek Berezowski, 2018, Jak czytać, rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze?, Wydawnictwo CH. Beck, 978-83-812-8696-1
 • Leszek Berezowski, 2017, Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego Wydawnictwo CH. Beck, 978-83-255-9672-9
 • Leszek Berezowski, 2017, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego Wydawnictwo CH. Beck, 978-83-255-9978-2
 • Anna Młodawska, INFOGRAPHIC LEGAL ENGLISH, 300 infografik do szybkiej nauki prawniczego angielskiego, ponad 1000 angielskich słów i wyrażeń przydatnych dla prawnika i tłumacza. 978-83-948042-0-6
 • Anna Młodawska, Podręcznik Advanced Legal English for Polish Purposes, podręcznik do nauki prawniczego języka angielskiego, ISBN: 978-83-948042-1-3
 • Robin Macpherson, Advanced Written English, 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 9788301135751
 • Robin Macpherson, English for Writers and Translators, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 9788301118648
 • Kozłowska Douglas Christian, Difficult words in Polish-english translation, 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 9788301118648
 • Publikacje Wydawnictwa Translegis http://www.translegis.com.pl/katalog.php
 • Anna Jopek-Bosiacka – Przekład prawny i sądowy, 2009, Książka poświęcona teorii i praktyce przekładu prawnego i sądowego, ISBN: 9788301148546
 • Łucja Biel, Egzamin na tłumacza przysięgłego — zbiory testów egzaminacyjnychAcademia.edu
 • Łucja Biel, Terminologia, frazeologia i stylistyka umowy o pracęAcademia.edu
 • Łucja Biel, Współpraca unijna w sprawach karnych – podstawowa terminologia – Academia.edu
 • Jagoda Ratajczak, Języczni. Co język robi naszej głowie, 2020, ISBN: 9788366147324

Gdzie znajdę w Internecie osoby, które jak ja uczą się do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Postęp i technologia obecne w naszym codziennym życiu dają nam niepowtarzalną możliwość i okazję rozmowy i dzielenia się naszymi pytaniami, rozterkami i radościami z innymi osobami przygotowującymi się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

 • Blog dotyczący tłumaczeń prawniczych prowadzony przez Renatę Świgońską – TUTAJ
 • Zamknięta grupa na Facebooku – Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego – języka angielskiego i języka niemieckiego. – TUTAJ
 • Poszukaj własnych miejsc w sieci, grup społecznościowych lub stwórz bezpieczne środowisko, w którym tłumacze będą mogli wymieniać się doświadczeniami (będzie nam miło, jeśli nas o nim poinformujesz !)

Powyższe informacje nie wyczerpują tematu związanego z przygotowaniami do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Dotyczą one stanu rzeczy obowiązującego w lutym 2021 roku.

Autorka tekstu na co dzień tłumaczy teksty techniczne i medyczne, osobiście uczestniczyła w kursach lub studiach przedstawionych poniżej. Część pisemną egzaminu zdała za pierwszym podejściem, a do części ustnej przystąpi wkrótce. Będzie jej miło, jeżeli podzielisz się tymi informacjami z osobami, które myślą o karierze tłumacza lub przygotowują się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Poznaj poradnik „Korespondencja biznesowa tłumacza”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 15-1-1024x682.jpg

Trwa osadzanie…

Kliknij i poznaj szkolenia dla tłumaczy!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nowa_platforma-1024x490.png

Comments are closed.

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zamknij