Przegląd literatury (nad)obowiązkowej dla tłumaczy medycznych i nie tylko…

Przegląd literatury (nad)obowiązkowej dla tłumaczy medycznych i nie tylko…

Cykl artykułów z perspektywy doświadczonego tłumacza medycznego – Karoliny Kalisz

Postanowiłam przejrzeć fora tłumaczy i spróbować opracować kanon lektur, lektur traktujących oczywiście o sztuce przekładu – czyli tłumaczących, jak tłumaczyć. W trakcie poszukiwań natrafić można na wiele ciekawych pozycji, które mogą się przydać w procesie tłumaczenia, pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości. Oto kilka ciekawych pozycji:

– K. Lipiński: „Vademecum tłumacza”
– A. Voellnagel: „Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych”
– G. Steiner: „Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu”
– E. Tabakowska: „Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu”
– Lawrence Venuti: „The Translator’s Invisibility: A History of Translation”
– Arkadiusz Belczyk: „Poradnik Tłumacza”
– Arkadiusz Belczyk: „Tłumaczenie Filmów”
– Leszek Berezowski: „Jak czytać i rozumieć angielskie umowy”
– Elżbieta Tabakowska: „O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą” Normana Daviesa”
– Elżbieta Tabakowska: „Tłumacząc się z tłumaczenia”
– Stanisław Barańczak: „Ocalone w tłumaczeniu”
– Stanisław Barańczak: „Tablica z Macondo by Stanisław Barańczak”
– Jan Parandowski: „Alchemia słowa”
– Anna Jopek-Bosiacka: „Przekład prawny i sądowy”
– J. Kozak: „Przekład literacki jako metafora”
– Teresa Tomaszkiewicz: „Przekład audiowizualny”
– Małgorzata Tryuk: „Przekład ustny środowiskowy”
– Małgorzata Tryuk: „Przekład ustny konferencyjny”
– Ł. Bogucki: „Tłumaczenie wspomagane komputerowo”
– Danuta Kierzkowska: „Tłumaczenie prawnicze”
– Krzysztof Lipiński: „Vademecum tłumacza”
– Krzysztof Lipiński: „Mity przekładoznawstwa”
– Edward Balcerzan: „Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974 (antologia)”
– Andrew Gillies: „Conference Interpreting”
– Daniel Gile: „Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator training”
– B.Z. Kielar: „Zarys translatoryki”

Dwie ostatnie pozycje rekomenduję Państwu osobiście biorąc odpowiedzialność z tytułu skarg na zmarnowany na lekturę czas… Jednocześnie ośmielam się zaprosić Państwa do aktywności na forach branżowych choćby tu:
https://www.facebook.com/groups/tlumaczenia.medyczne

Czy znasz nasz cykl artykułów z perspektywy doświadczonego tłumacza medycznego?

Autor: Karolina Kalisz

Redakcja i publikacja: Linguini@2021